Blog

Gross Merchandise Value czyli GMV Poznaj prosty wskaźnik przydatny przy analizie potencjału wzrostu spółek z e-commerce

gmv co to

Także taniej, bo hurtowo, może pozyskiwać towar od pośredników, a nawet bezpośrednio od producentów. Tak więc, mimo że GMV pokazuje tylko przychody brutto, to także pośrednio potrafi nam wskazać, która spółka może mieć niższe koszty. Właśnie w tych dodatkowych systemach Shoper upatruje potencjału do szybkiego wzrostu, gdyż, płatności za nie, często zależą od obrotów sklepów (tzw. model pay-as-you-grow), czyli właśnie od wartości wskaźnika GMV klientów Shopera. W tym przypadku GMV jest definiowany jako łączna wartość towarów sprzedanych w danym okresie między klientami (C2C) za pośrednictwem serwisu. Im większa wartość sprzedawanych między klientami towarów, tym wyższe prowizje i tym samym przychody ma dana platforma handlowa. Tak jak w poprzednim przypadku, warto sprawdzić zmianę w czasie jego wartości.

gmv co to

Inwestorzy dzięki GMV nie tylko mogą porównać między sobą typowe firmy handlowe. Ten wskaźnik dobrze się sprawdza także w przypadku marketpace-ów https://www.investorynews.com/chiny-yuan-hustawki-najbardziej-od-2015-dewaluacja-na-biden-perspektywy/ takich jak np. Także definiuje go inaczej, bo jako sumę przychodów wszystkich sklepów prowadzących swą działalność na platformie Shoper.

Asseco Poland wypłaci dywidendę 19-ty rok z rzędu. Spółka pozytywnie zaskoczyła wysokością…

Mówi to nam o dynamice wzrostu sektora na którym działa dany marketplace. Popularność sektora e-commerce odzwierciedla się wyraźnie w debiutach giełdowych. Coraz więcej spółek z tej branży i z działów ją wspomagających, postanawia wejść na GPW. Dlatego warto w tym kontekście przybliżyć ważny wskaźnik, który pomaga w analizowaniu wzrostu biznesu z tego sektora jakim jest GMV.

gmv co to

Podsumowując, wskaźnik GMV jest bardzo prostym parametrem szacującym wzrost biznesów z branży e-commerce. Pozwala poznać dynamikę wzrostu poszczególnych spółek, ale też całego sektora. Ponadto daje inwestorom narzędzie do porównania spółek między sobą i wskazuje na liderów poszczególnych nisz. Ma też zastosowanie dla marketplace-ów i spółek wspierających sektor e-commerce, których przychody Narzędzia Forex dla biznesu zależą pośrednio od wielkości obrotów ich klientów, czyli właśnie od ich GMV. Tak jak poprzednio, inwestor powinien zwracać uwagę nie tyle na samą wartość tego wskaźnika, ale na jego zmianę w czasie, czyli dynamikę wzrostu biznesu. Mówi ona nie tylko o wzroście liczby klientów, ale też od razu określa jak „wartościowi” są to klienci – ile łącznie wnoszą do przychodów spółki.

Dywidenda ze spółki Neuca będzie w 2024 roku rekordowa. Firma utrzymuje tradycję regularnych i…

GMV, czyli Gross Merchandise Value, jest bardzo popularnym wskaźnikiem wśród spółek związanych bezpośrednio i pośrednio z handlem w internecie. W najprostszej postaci jest on zdefiniowany jako łączna wartość sprzedanych towarów w danym okresie. Spółki prowadzące sklepy internetowe ze sprzedażą do klienta niebiznesowego mogą więc porównywać jego wartość np.

  1. Coraz więcej spółek z tej branży i z działów ją wspomagających, postanawia wejść na GPW.
  2. Płacą podstawowy abonament, ale wraz z rozwojem sklepu potrzebują dodatkowych usług takich jak automatyczne systemy płatności, wysyłki, inwentaryzacji, czy fakturowania, które też dostarcza Shoper.
  3. W tym przypadku GMV jest definiowany jako łączna wartość towarów sprzedanych w danym okresie między klientami (C2C) za pośrednictwem serwisu.
  4. Podsumowując, wskaźnik GMV jest bardzo prostym parametrem szacującym wzrost biznesów z branży e-commerce.

Leave a Comment

Categories